Mòdul 08: TIPOGRAFIA
UF1: Evolució històrica de la tipografia
Durada: 33 h / 2n Qd
C. Subirats c.subirats@escoladart.cat
Grup sencer: dijous 3ª

El temari te continuïtat a la UF3_Aplicació tipogràfica, 2n curs